Privacy en disclaimer

Privacy, copyright (auteursrecht) en disclaimer SPORT JE FIT
Meer over Afvallen met zekerheid

Privacy, copyright (auteursrecht) en disclaimer voor het domein Sportjefit.nl en voor ebook SPORT JE FIT Succesvol afvallen met activity tracker en gezond dieet en SPORT JE FIT Doelen stellen voor succesvol afvallen. Cookie beleid voor de bezoekers van Sportjefit.nl. Het tonen van Adwords advertenties van Google.

Privacy

Alle informatie, die jij ons geeft is en blijft strikt privé en blijft jouw eigendom. In geen enkel geval zullen zaken als teksten, e-mail adressen, domeinnamen, etc. aan derden worden verstrekt. Wij doen NIET aan mailingen e.d.

E-mail beleid, ook in verband met privacy

Wij bewaren GEEN e-mails en wij doen NIET aan mailingen e.d.

Copyright of auteursrecht

Alle auteursrechten op de website Sportjefit.nl en de hier vermelde boeken berusten bij de eigenaar van Sportjefit.nl en houder TrendsGuide te Nederhorst den Berg.
Het is niet toegestaan om delen van deze site Sportjefit.nl en de hieronder vermelde boeken te kopiëren en/of te gebruiken zonder onze toestemming.
Ebook Afvallen met SPORT JE FIT PLAN en is geregistreerd onder ISBN 90-806959-3-9
Ebook SPORT JE FIT In 3 stappen naar een gezond gewicht en is geregistreerd onder ISBN 978-90-806959-0-0 Versie 2.0 2018
Ebook SPORT JE FIT Doelen stellen met een wensenlijstje en is geregistreerd onder ISBN 978-90-806959-4-8 Versie 1.0 2018
SPORT JE FIT PLAN is gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Cookie beleid

Wij plaatsen GEEN cookie op jouw computer. Dat na doorlinken naar derden, door deze derde een cookie zou kunnen worden geplaatst is geheel en uitsluitend de verantwoording van die derde.

Adwords advertenties van Google

Wij vertonen Adwords op onze site Sportjefit.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reclames, die Google via dit medium toont.

Disclaimer voor domein Sportjefit.nl, label van TrendsGuide

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Opgesteld door mr. F.J. Van Eeckhoutte.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor de samenstelling van de website Sportjefit.nl en het schrijven van de boeken SPORT JE FIT In 3 stappen naar een gezond gewicht, ISBN 978-90-806959-0-0 Versie 2.0 2018 en SPORT JE FIT Doelen stellen met een wensenlijstje, ISBN 978-90-806959-4-8 Versie 1.0 2018 is de uiterste zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat delen onjuist en/of onvolledig zijn. Sportjefit.nl en TrendsGuide te Nederhorst den Berg aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en onvolledigheden.
Sportjefit.nl bevat links naar andere websites. Sportjefit.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.